DOKAZI O ŠTETNOSTI Hitno djelovanje potrebno za kontrolu elektronskih cigareta radi zaštite djece i nepušača

Potrebno je hitno djelovanje u svrhu kontrole elektronskih cigareta da se zaštite djeca i nepušači i smanji štetnost po zdravlje stanovništva. Elektronske cigarete kao potrošački proizvodi nisu pokazale efikasnost u odvikavanju od pušenja na nivou stanovništva. Umjesto toga, pojavili su se zabrinjavajući dokazi o negativnim efektima na zdravlje stanovništva.

Elektronske cigarete su dozvoljene na otvorenom tržištu i agresivno se promovišu među mladima. Trideset četiri zemlje zabranjuju prodaju elektronskih cigareta, 88 zemalja nema starosno ograničenje za njihovu kupovinu, dok 74 zemlje nemaju propise koji uređuju ove štetne proizvode.

Djeca se privlače i navode već u ranom uzrastu da koriste elektronske cigarete i mogu postati ovisna o nikotinu”, izjavio je dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor SZO. „Apelujem na zemlje da uvedu stroge mjere i spriječe njihovu upotrebu, te da zaštite svoje građane, a posebno djecu i mlade”.

Elektronske cigarete sa nikotinom imaju snažno adiktivno svojstvo i štetne su po zdravlje. Dok dugoročni efekti na zdravlje nisu u potpunosti poznati, utvrđeno je da stvaraju toksične supstance, od kojih su neke poznati uzročnici karcinoma, dok druge nose rizik oboljenja srca i pluća. Konzumacija elektronskih cigareta može uticati na razvoj mozga i dovesti do poremećaja učenja kod mladih. Izloženost trudnica elektronskim cigaretama može negativno uticati na razvoj ploda. Izloženost pari iz elektronskih cigareta takođe predstavlja rizik po okolinu.

„Ciljna grupa za elektronske cigarete su djeca i to putem društvenih medija i influensera, a imaju najmanje 16.000 aroma. U marketingu nekih od ovih proizvoda koriste se animirani likovi i imaju elegantan dizajn, što privlači mlađu generaciju. Zabrinjava sve veća konzumacija elektronskih cigareta među djecom i mladima, gdje je ta stopa, u mnogim zemljama, veća nego kod odraslih”, kaže dr Rudiger Kreh, direktor SZO za promociju zdravlja.

Elektronske cigarete konzumira više djece uzrasta od 13 do 15 godina nego odraslih, i to u svim regijama SZO. U Kanadi, konzumacija elektronskih cigareta među osobama starosti od 16 do 19 godina udvostručila se u periodu 2017-2022, dok je u Engleskoj (Velika Britanija) broj mladih konzumenata u posljednje tri godine utrostručen.

Čak i kratkotrajna izloženost sadržaju koji promoviše elektronske cigarete na društvenim mrežama može doprinijeti namjeri da se ovaj proizvod konzumira i dovesti do pozitivnijih stavova prema ovom proizvodu. Studije dosljedno pokazuju da su mladi koji konzumiraju elektronske cigarete gotovo tri puta više skloni pušenju cigareta kasnije u životu.

Neophodne su hitne mjere na sprečavanju konzumacije elektronskih cigareta i borbi protiv ovisnosti o nikotinu, uz sveobuhvatan pristup kontroli duhana, u svjetlu okolnosti u zemlji.

U zemljama u kojima je prodaja elektronskih cigareta zabranjena treba pooštriti sprovođenje zabrane i nastaviti praćenje i nadzor kao podršku intervencijama u oblasti javnog zdravlja i da bi se osigurala snažna primjena propisa;

U zemljama koje dozvoljavaju komercijalizaciju (prodaju, uvoz, distribuciju i proizvodnju) elektronskih cigareta kao potrošačkih proizvoda treba uvesti stroge zakonske propise u cilju smanjenja atraktivnosti tih proizvoda i posljedica po stanovništvo, uključujući zabranu svih aroma, ograničavanje koncentracije i kvaliteta nikotina, i oporezivanje.

Strategije odvikavanja od pušenja treba da se zasnivaju na najboljim dostupnim dokazima o efikasnosti, da budu praćene drugim mjerama kontrole duhana i predmet praćenja i evaluacije. Na osnovu trenutnih dokaza, ne preporučuje se da vlade dozvole prodaju elektronskih cigareta kao potrošačkih proizvoda u cilju odvikavanja od pušenja.

Svaka vlada koja sprovodi strategiju odvikavanja od pušenja pomoću elektronskih cigareta treba da kontroliše uslove pod kojima su ovi proizvodi dostupni, osigura odgovarajuće kliničke uslove i reguliše ih na isti način kao lijekove (uključujući dozvolu za promet). Odluku o sprovođenju strategije odvikavanja od pušenja, čak i na tako kontrolisan način, treba donijeti tek nakon sagledavanja okolnosti u zemlji i rizika konzumacije i tek nakon što budu iscrpljene druge dokazane strategije.

Industrija duhana profitira uništavanjem zdravlja i koristi ove novije proizvode da bi se pozicionirala za istim stolom za kojim vlade donose odluke, a u svrhu lobiranja protiv zdravstvenih politika. Industrija duhana finansira i promoviše lažne dokaze da bi argumentovala da su ovi proizvodi manje štetni, a istovremeno ih snažno promoviše među djecom i nepušačima i prodaje na milijarde cigareta.

Potrebno je snažno i odlučno djelovanje da bi se spriječila konzumacija elektronskih cigareta s obzirom na sve veći broj dokaza da ih konzumiraju djeca i adolescenti, kao i dokaza o štetnosti po zdravlje.

NAJNOVIJE