EKOCID U STOCU SE NASTAVLJA Livada na kojoj trava ne raste, i korito Radimlje s crnom vodom

Već je godina dana da se neformalna skupina građana Poprati-Gorica obraćala svim nadležnim instancama povodom gorućeg problema u njihovu kraju, nesnosnog smrada iz ribarnice Žuvela, međutim do današnjeg dana u tom se predmetu ništa nije promijenilo.
Nesnosan smrad riblje truleži i dalje se širi stolačkim krajem, a što je posebno osjetno ondje gdje bi najmanje trebalo, oko nekropole stećaka Radimlja.

Pisanja mještana

„Kao nezadovoljni građani područja Stolac kojim iskazujemo potrebu reagiranja Federalnog
ministarstva okoliša i turizma i zaustavljanja ekocida koji već duže vrijeme vrši ribarnica Žuvela HB d.o.o, a koja se nalazi na adresi Radimlja b.b Stolac smatramo da vašim zakonskim djelovanjima možete utjecati na suzbijanje zagađenja okoliša široj okolici ovoga pogona. Naime, navedeni pogon se bavi preradom ribe a postrojenje ne posjeduje ili ne koristi potrebne pročišćivače za rad čime se direktno vrši uništavanje okoliša i životne sredine mještana nekoliko okolnih naselja. Sve otpadne vode iz postrojenja se ispuštaju u tok rijeke Radimlje koja se nalazi samo 20 metara od najpoznatije nekropole stećaka Radimlja koja je od 2016. i UNESCO lokalitet. Dakle, osim što se onečišćuje tok
Radimlje koja se ulijeva rijeku Bregavu, a ona dalje u Neretvu, onečišćuju se i okolna poljoprivredna zemljišta, te zagađuje zrak i normalno funkcioniranje mještana nekoliko okolnih naselja.

Osim svakodnevnih poteškoća mještanima ovakvo zagađenje šteti odvijanju organiziranih i
individualiziranih izleta na nekropoli stećaka Radimlja te stvara poteškoće u daljnjem razvoju turističke destinacije“, pisali su ovako prošle godine mještani Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, te Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša u Mostaru, prilažući pritom i fotografije i video uratke kojima dokazuju svoje tvrdnje. Prilagali su i peticiju. Međutim, nije pilo vode.

Loptanje i vozanje mještana

Na naš upit što su poduzeli po pisanju neformalne skupine građana područja Poprati-Gorica, koji su se prošlog obraćali ministarstvu, a koji trpe zbog smrada ribarnice Žuvela u Stocu (Radimlja), i ispuštanja otpadnih voda iz te tvornice u korito rijeke, iz Federalnog ministarstva okoliša kažu da to nije njihova nadležnost.

„Vezano za vaše navode o protuzakonitom radu ribarnice Žuvela u Stocu (Radimlja) obavještavamo da takav pogon i postrojenje ni po kapacitetu ni po veličini nije u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Građani svoje primjedbe i prigovore, kao i sredstva informiranja svoje upite mogu uputiti nadležnom ministarstvu Hercegovačko-neretvanske županije i lokalnoj razini vlasti. U vezi nezakonitog rada gospodarskih subjekata nadležni su inspekcijski organi, a za onečišćenje okoliša i voda nadležni su okolišni i vodni inspektori, a za zaštitu nekropole nadležan je Zavod za zaštitu
kulturno-povijesnog naslijeđa“, naveli su iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Međutim, iz dopisa koji su nam dostavili mještani vidimo da je ministarstvo ipak obavještavalo Federalnu upravu za inspekcijske poslove. Mole žurno reagiranje i postupanje u ovom predmetu. Uistinu, FUZIP izlazi na teren i donosi rješenje kojim zabranjuje korištenje objekata za preradu ribe i izriče prekršajni nalog.
“Po pribavljanju izjašnjenja na zapisnik od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, postupajući inspektor je nastavio postupak inspekcijskog nadzora u skladu sa svojim ovlaštenjima i nadležnostima, te je dana 13.7.2022. godine, shodno članu 190.1. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98 i 48/98), rješenjem zabranio upotrebu objekata za preradu i konzerviranje ribe iz kojih se vrši ispuštanje tehnoloških otpadnih voda do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Rok za izvršenje naložene mjere je odmah po prijemu izdanog rješenja. Osim toga, u skladu s članom 204. Stav (1) i 204. Stav (2) Zakona o vodama, subjektu nadzora – pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi – izdati su prekršajni nalozi u iznosu od 5.500”,
kazali su našem portalu iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Obavijest o izvršenom
inspekcijskom nadzoru upućena i je Općini Stolac.

Nastavlja s radom

Inspekcije su u više navrata izlazile na ovaj lokalitet, utvrđivale stanje i donosile rješenja. Međutim, Žuvela i dalje radi. Kako je to moguće?
Federalni inspektori trebali su zapečatiti ribarnicu, odnosno objekte za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda. Međutim, 11. studenog Federalna inspekcija je dobila obavijest da je rješenjem Županijskog suda u Sarajevu od 31. listopada odloženo izvršenje rješenja do okončanja upravnog spora koji je pokrenula Žuvela – HB d.o.o Stolac. Sud nam je to i potvrdio. „U vezi sa vašim upitom, informiramo vas da je na temelju provjera službenih evidencija utvrđeno da je tužitelj Žuvela – HB d.o.o. Stolac, pokrenuo upravni spor protiv rješenja o inspekcijskom nadzoru, i da je u tom predmetu dana 31.10.2022. godine doneseno rješenje kojim se odlaže izvršenje rješenja tuženog od 30.08.2022. godine, do okončanja upravnog spora“, potvrdili su nam iz Uprave Županijskog suda u Sarajevu, kazavši da nakon toga u ovom predmetu nisu donosili nikakva rješenja.

Livada na kojoj trava ne raste

I dok sustav nema blagovremenog odgovora niti na jedan problem građana, Žuvela nastavlja s radom. Nekropola s 135 stećaka, stavljena pod zaštitu kao spomenik kulture Bosne i Hercegovine 1967. godine, a 2002. proglašena nacionalnim spomenikom cijelo ljeto se guši u nesnosnom smradu. S upisivanjem na listu UNESCO-a ovo mjesto posjećuje i sve veći broj turista, a prizori uz nekropolu nisu ugodni ni vidjeti ni mirisati. U koritu rijeke i dalje se nalaze ispusna crijeva, pokazuju nam mještani. Štoviše u crijeva je netko ubrizgao pur pjenu, te je tekućina izbila u korito. S druge strane, na livadi poviše tvornice gdje je Žuvela alternativno ispuštao smrdljive vode više trava ne raste. Ekocid se nastavlja…

Mještani su lani prosvjedovali, no u vrzinom kolu institucija koje bi se morale pozabaviti ovim problemom, a koje su ih loptale od šaltera do šaltera izgubili su volju da se bore.
Žuveli je to itekako dobro došlo. On nastavlja raditi, a što zasigurno kod kuće u Hrvatskoj ne bi mogao.

Sadržaj i stavovi izneseni u članku su dio projekta „Ne damo naše rijeke“, kojeg provodi Udruga “Kontrola“, te ne odražavaju stavove Centra za građansku suradnju i Nacionalne zaklade za demokraciju.

NAJNOVIJE