EU IZVJEŠĆE Nakon pandemije se više drogiramo

Agencija EU-a za droge (EMCDDA) predstavila je u utorak Europsko izvješće o drogama za 2022. ‘Trendovi i razvoj’ u kojem ističu da je uporaba droga porasla zbog velike dostupnosti u cijeloj Europskoj uniji, a u nekim slučajevima premašuju i razine prije pandemije
Prema podacima o uporabi droga postoje znakovi povratka na razine prije pandemije, a analizom otpadnih voda utvrđeno je povećanje uporabe kokaina, cracka, amfetamina i metamfetamina u nekim EU gradovima između 2021. i 2022. godine, prenosi Hina.

Velik problem nove psihoaktivne tvari

Velik problem predstavljaju i nove psihoaktivne tvari koje se po EU nastavljaju pojavljivati i po jedna tjedno. Tijekom 2021. godine prvi put je prijavljeno čak 52 nove vrste droga, čime je ukupan broj porastao na 880.

Što se tiče kanabisa, najpopularnije nezakonite droge u EU, njegovi proizvodi postaju sve raznolikiji zbog pojave ekstrakata, jestivih ekstrakata te proizvoda od CBD-a.

Dodaju da se EU politika o kanabisu mijenja te se povećava područje primjene politika o kanabisu, što uključuje kontrolu nezakonitog korištenja te reguliranje kanabisa za medicinsku i drugu uporabu.

Prema rezultatima iz 2020. zatvoreno je više od 350 laboratorija za proizvodnju nezakonitih droga, uključujući postrojenja za proizvodnju kokaina, metamfetamina i katinona.

U EU je u 2020. zaplijenjeno rekordnih 213 tona kokaina te su uništena 23 laboratorija.

Procjena da je 2020. bilo 5800 smrtnih slučajeva predoziranja

Upozorava se da je vidljiv porast u dostupnosti amfetamina, a u 2020. zaplijenjena je 21 tona te je zatvoreno 78 laboratorija. Izvješće je ukazalo na sve veći broj pogona za proizvodnju metamfetamina.

U izvješću je također naglašeno da je kupovina troga na mreži Darknet u padu, a u 2021. godini procijenjeni prihodi pali su na 30.000 eura dnevno (u 2020. godini bilo je milijun eura dnevno).

Izvješće poziva i na veću potrebu za povećanjem broja službi za tretman ovisnosti i smanjenje štete u EU za intravenske konzumente droga.

Procjena je da je u 2020. u EU bilo milijun visokorizičnih konzumenata opioida te se navodi da pružanje tretmana i dalje nije dovoljno zastupljeno u mnogim državama članicama.

Procjenjuju da je u 2020. godini bilo 5800 smrtnih slučajeva predoziranja nedopuštenim drogama, a većina ih je povezana s toksičnošću više vrsta droga.

NAJNOVIJE