FORMIRANA SVETA LIGA savez kršćanskih zemalja protiv Osmanlija

Dana 5. ožujka 1684. formirana je Sveta liga kršćanskih zemalja namijenjena borbi protiv Osmanlija. Europske su se zemlje razmjerno teško ujedinjavale kad se zajednički trebalo boriti protiv Osmanlija. Dapače, pojedine europske sile iskorištavale su činjenicu da je Habsburška Monarhija s jugoistoka bila ugrožena zbog nadiranja Osmanlija, a ponekad su čak i koalirale s Osmanlijama (npr. francuski kraljevi upotrebljavali su takvu strategiju na bi nadjačali Habsburgovce u Europi), piše Povijest.hr.

Sveta liga iz 1684. formirana je pod pokroviteljstvom pape Inocenta XI. (rođen pod imenom Benedetto Odescalchi). U Svetoj ligi bile su, između ostalih, Habsburška Monarhija, Poljska i Mletačka Republika, a kasnije im se pridružilo i Rusko Carstvo te još neke države. Formiranje lige dogodilo se nakon što je Beč uspješno obranjen od posljednje osmanske invazije u povijesti (1683. godine). U toj obrani pomogao je caru Leopoldu I. Habsburškom uvelike poljski kralj Ivan III. Sobjeski.

Za ostvarenje Svete lige zaslužan je bio talijanski kapucin blaženi Marko od Aviana. Njega je poslao spomenuti papa Inocenta XI. kako bi realizirao savez kršćanskih zemalja protiv Turaka. Tu je zadaću uspješno izvršio.

Sveta liga uspjela je potisnuti Osmanlije na istok, daleko od Beča. Dapače, od Osmanskog Carstva oslobođena je praktički čitava Ugarska. Na hrvatskim područjima oslobođena je čitava Slavonija, tako da je granica s Osmanskim Carstvom pomaknuta sve do Save i Dunava. Kršćanske snage provalile su duboko u Osmansko Carstvo, sve do područja današnje Makedonije (ipak, kasnijim je mirovnim sporazumom to područje i dalje ostalo Osmanlijama). Sve u svemu, Sveta liga pokazala se uspješnom u oslobađanju od muslimanske vlasti velikih područja Europe.

NAJNOVIJE