IVANČEVIĆ NAPRAVIO NARODNU STRANKU Nema suradnje s Čovićem i dosta je politike “s trona”

Ramska narodna stranka nova je hrvatska stranka koju su danas u Prozor Rami utemeljili načelnik Jozo Ivančević i njegovi suradnici i podržavatelji. Osnivačkoj skupštini u Domu kulture u Prozoru nazočilo je tristotinjak duša, od kojih i 94 delegata nove stranke. Ivančević je, ne prvi, a ne i zadnji put pokazao da njegova snaga počiva u narodu.

Politika se ovdje nije odnarodila, načelnik je prisutan u svakodnevici, a najavio je da će napraviti odmak od odnarođene politike kakvu trenutačno imamo. Podrctao je da Ramska narodna stranka neće biti pod Čovićevim skutima, a pratiti će interes naroda.

Stranku će voditi načelnik i prvi suradnici (Josip Juričić, Mara Anđelić, Marija Bešker, Danijel Burečić)

“Ramska narodna stranka u ovakvim odnosima ne želi surađivati s HNS-om. I dok smo bili općinski odbor HDZ 1990 mi smo se suprotstavljali djelovanju s HDZ-om BiH i HNS-u kakav on jest. HNS djeluje samo kada je to potrebno Draganu Čoviću, obično kada dođu izbori onda su puna usta zajedništva, a kada završe izbori onda se dogovaraju fotelje za HDZ i politika HDZ-a. Mi ne želimo sudjelovati u takvoj politici”, kazao je Ivančević za Stijena.info. Upitan što je po njemu ključni problem bh. Hrvata kazao je da su to radna mjesta.

“Ove velike politike ne brinu puno o narodu, ne razvija se gospodarstvo i nije to samo ekonomska nesigurnost, nego i politička, pravosudna i svaka druga. Zbog toga narod iseljava i traži kruha u razvijenim zemljama”, kazao je Ivančević.

Njegov govor je popraćen pljeskom, a u istome je također najavio novu pilitiku, koja će biti narodna, ne isključiva, i ne svrsishodna samo sebi:

“Danas ćemo otpočeti jedno novo razdoblje važno za općinu Prozor – Rama, važnu za cijelo područje povijesno važne Rame, ali, usuđujem se reći, važno i za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu. Danas osnivamo Ramsku narodnu stranku, i od danas ona počinje svoje službeno djelovanje. Razlozi za novu političku stranku su brojni i jako vidljivi.

Nezadovoljni smo djelovanjem mnogih političkih stranaka, u prvom redu nekih sa hrvatskim predznakom koje su okupljene u Hrvatskom narodnom saboru. Njihova politika je ona kojoj je cilj osobni interes umjesto interesa cijelog naroda koji navodno predstavljaju. Vrlo razrađeni sustav obmana naroda, vidljiv kroz desetljećima ponavljane teze o ugroženosti hrvatskog naroda u BiH, o trećem entitetu, o javnom TV servisu na hrvatskom jeziku, a najnovija o izmjeni izbornog zakona, postavljale su se samo u predizborno vrijeme i očigledno su služile za mobilizaciju birača. Vidite da danas, samo četiri mjeseca nakon općih izbora, skoro da se i ne spominju te teze. Ovih dana se raspoređuju stotine i stotine pozicija i visokih funkcija u ovoj državi kadrovima HNS stranaka, i to uglavnom onima koji su to i do sada radili, te se prije može govoriti o njihovoj nesposobnosti da rade u korist Hrvata nego o nečijoj drugoj krivnji za lošu poziciju Hrvata. Što su oni na svojim brojnim zastupničkim, ministarskim, zamjeničkim mjestima, ili mjestima u javnim poduzećima, agencijama, upravama, ustanovama, zavodima, uradili da pozicija Hrvata u BiH bude bolja?

Nezadovoljni smo i odnosom stranaka okupljenih oko HNS-a i prema općini Prozor – Rama i prema narodu ove općine. Doživljavamo brojne diskriminacije po raznim osnovama, od nepravične raspodjele sredstava do potpunog zanemarivanja ove općine kroz strateške infrastrukturne, prostorne, zdravstvene, obrazovne i skoro svake druge planove.
Trendovi u politici sve više idu u pravcu jačanja uloge lokalne zajednice. Europa od 1988. primjenjuje Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, koju je Bosna i Hercegovina potpisala i ratificirala 2002. godine. Ipak, danas je lokalno nekako u drugom planu. Pod izgovorom velikih zadaća i briga, skoro sve veće političke stranke zanemaruju lokalne zajednice i ostavljaju ih u drugom planu, iako se stvarni život stanovništva doista u najvećoj mjeri odvija u lokalnoj samoupravi.

I kao četvrti značajni razlog utemeljenju nove stranke navodim činjenicu da samo Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju nikakvu političku oporbu. Vještim manipulacijama najjače političke stranke koja okuplja Hrvate u BiH potpuno je ugašena oporba, uz časne iznimke nekolicine ipak manjih, uglavnom lokalnih, stranaka koje tek ponekad kažu nešto iskrenije po brojnim neriješenim pitanjima. Svi drugi narodi imaju oporbu, ona radi na tome da vladajuća stranka bude što odgovornija i učinkovitija. Osnivanje nove stranke unutar hrvatskog naroda u BiH sigurno će značiti snažniji oporbeni glas strankama okupljenima oko HNS-a, što može donijeti poboljšanje uvjeta življenja Hrvatima i drugim narodima u Bosni i Hercegovini.

Uvažavajući navedeno, ali i uz brojne druge razloge, odlučili smo se na osnivanje nove stranke, Ramske narodne stranke, koja će djelovati u skladu sa opredjeljenjima prvenstveno ramskog naroda. Štititi ćemo svoje, i to prvenstveno lokalno, ali ćemo pomagati da se i na višim razinama događaju promjene na bolje.

Zašto Ramska: U Programskoj deklaraciji napisali smo: „Iako polazi od hrvatskog i zavičajnog, ova stranka ne želi biti usko lokalna ni nacionalno isključiva, nego je otvorena za suradnju s drugim hrvatskim strankama kao i drugim strankama koje pokreću slični politički interesi. Ramska narodna stranka ne vodi politiku samodostatnosti i izolacije, nego će još više, posebno s novima prometnim i tehnološkim povezanostima te novim gospodarskim projektima u Rami, biti poveznica između susjednih općina i regija Bosne i Hercegovine“. Svi znamo da je pojam Rame najviše njegovan i sačuvan upravo od Hrvata Rame, te je u nazivu objedinjen i hrvatski i ramski identitet. Daleko veći Hrvat je onaj koji vrijedno radi i stvarno štiti hrvatske interese od onoga tko se zaogrne zastavom i galami: Ja sam Hrvat, a pri tome gleda samo na svoj interes. S druge strane, mi Hrvati u Rami živimo zajedno sa Bošnjacima. Veliki dio interesa koji ovdje lokalno ostvarujemo jeste nam zajednički interes. Stoga ostavljamo prostor za političku podršku svima kojima je Rama u interesu, jer smo u situaciji zajednički rješavati veliki dio problema koji zajednički imamo.

Zašto Narodna: Ovoj stranci, kao članovi ali i kao podržavatelji, dobro su došli svi oni koji dijele sudbinu naroda, koji se nisu otuđili od naroda ni od običnih ljudi, koji ne vode zakulisnu, prevarantsku ni vlastodržačku politiku «odozgor», nego se kreću među ljudima, među svojim biračima, pozorni su na potrebe ljudi, nastoje poslušati prigovore i svojih kritičara i prema njima se odnosi pravedno. Članovi Ramske narodne stranke odgovorno se bave zajedničkim dobrom, bliski su ljudima, imaju vremena za rasprave i ne drže se daleko od ljudi.

Programske ciljeve Ramske narodne stranke definirali smo ovako:

  1. Političkim angažmanom potaknuti ljude da iziđu iz bezidejnosti i vrate dostojanstvo ramskom zavičaju i općini: politiku vratiti narodu, svakom pojedincu koji se osjeća odgovornim za svoj kraj i zajedničko dobro. To će nedvojbeno politiku učiniti demokratičnijom, a time i solidarnijom.
  2. Poboljšati gospodarsko stanje općine i županije: lobirati u županiji i u BiH, tražiti ekonomsku i druge vidove suradnje sa susjednim općinama; kod sunarodnjaka u Republici Hrvatskoj, kod vlasti, institucija i gospodarstvenika zagovarati pomoć za osnivanje i ulaganje u manja poduzeća, obiteljski obrt, turizam, što će omogućiti nova radna mjesta i smanjiti demografsku katastrofu.
  3. Uz ulaganje u infrastrukturu, posebnu skrb posvetiti odgoju, obrazovanju i stipendiranju učenika i studenata. Ulaganje u obrazovanje mladih ljudi i novi projekti u Rami su budućnost kraja kao i zemlje u cjelini. U tom smislu razvijati odnose s iseljenim Ramljacima, poticati i pomagati školovane i odseljene da se vrate, žive i rade u Rami.
  4. Uz politiku pomoći brojnijim obiteljima, politika Ramske narodne stranke posebnu će pažnju posvetiti izgradnji stručnijeg i primjerenijeg zdravstva u lokalnoj zajednici kao i adekvatnijem zbrinjavanju starijih i nemoćnih.
  5. Promovirati vlastitu tradiciju (pjesme, običaje, nošnju, stočarstvo, kulinarstvo, šljivu). Razvijati prirodne i turističke resurse: antička nalazišta, religiozno-duhovna središta, jezero i planine, kulturne priredbe i sportske manifestacije na razini općine, županije pa sve do međugranične suradnje sa Sinjem i drugima u Hrvatskoj.

Ovim stavovima iskazanima kroz Programsku deklaraciju dodao bih još i ovo:
Zadaća će nam biti ne dopustiti potpunu devastaciju uvjeta življenja naroda u našoj općini, jer se trend odlazaka u inozemstvo ne zaustavlja za sav prostor takozvanog Zapadnog Balkana, a posebno je u Bosni i Hercegovini vidljivo iseljavanje Hrvata ali i svih drugih naroda. Mi to u Rami pokušavamo usporiti i zaustaviti. Brojnim projektima i potporama pomažemo našem narodu u življenju u ovoj općini. Opstanak na ovim prostorima, na čemu doista iskreno i odgovorno radimo već godinama, mora ostati osnovni cilj našega političkog djelovanja. Zato se i novo stranačko okupljanje ima provoditi na načelima otvorenosti za sve one koji mogu doprinijeti ovom glavnom cilju, opstanku nas Hrvata ali i svih drugih naroda na području općine Prozor – Rama.

Siguran sam da imamo snage ponašati se tako i kroz ovo novo stranačko okupljanje.
„Kao inicijator ove stranke naglašavam da u njoj želim i očekujem osobe koji su spremne odmaknuti se od promašenih politika takozvanih velikih stranaka, osobe koje su spremne dati svoj doprinos boljem životu u općini Prozor – Rama, a sutra i cijeloj Bosni i Hercegovini. U Ramsku demokratsku stranku dobro su došli svi koji pozitivno razmišljaju i žele i mogu pomoći u postavljenim ciljevima.

Želim naglasiti i svoje viđenje odnosa prema političkim procesima na razini Bosne i Hercegovine. Naime, iako je kao težište našeg djelovanja definirana Rama, imamo ideja kako djelovati na višim razinama. Vidimo da je politika većine takozvanih „velikih“ stranaka već nekako ofucana i prevaziđena. Pokazuju to i nedavni izbori u kojima su neke stranke morale organizirati lažiranja i krađe tuđih glasova kako bi uopće mogle postati parlamentarne. Mi smo to vidjeli u Rami, ali bilo je toga širom države. Dakle, narod se zasitio velikih ali ispraznih riječi i obećanja. Pogotovo su u lošem položaju lokalne samouprave jer se stalno pokušavaju problemi sa viših razina prebaciti općinama i gradovima.

Zato je za očekivati od lokalnih sredina sve aktivniju političku ulogu i snažnije kreiranje novih političkih subjekata neovisnih od spomenutih velikih stranaka. Udruživanjem lokalnih i drugih manjih stranaka u posebne političke cjeline stvoriti će se uvjeti za političko djelovanje na razini županija, entiteta i države, te za uključenje novih mladih osoba u nove političke procese.

Mi iz Rame, preko Ramske narodne stranke, truditi ćemo se doprinijeti jačanju tog neovisnog pristupa drugih lokalnih sredina i poboljšanju stanja u svim oblastima javnog života u cijeloj državi.

Ipak, fokus našeg djelovanja biti će Rama, odnosno općina Prozor – Rama i svi njeni žitelji.
Zato vas sve pozivam da podržite osnivanje ove nove stranke, da se uključite u njen rad kako bismo zajednički doprinosili boljim uvjetima življenja i općenito opstanku i nas Hrvata i svih drugih u ovoj lijepoj maloj općini, zaključio je.

NAJNOVIJE