Jeljcin potpisao suverenost Rusije

Deklaraciju o suverenosti Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike potpisao je Boris Jeljcin.

Dana 12. lipnja 1990. godine suverenost je proglasila Ruska Federacija, tadašnja sastavnica Saveza Sovjetskih Socijalističkih republika. U pravnom pogledu Ruska Federacija u to je vrijeme još uvijek nosila puni naziv Ruska Sovjetska Federativna Socijalistička Republika (RSFSR), no razdoblje socijalizma i sovjetskog ustroja približavalo se kraju.

Deklaraciju o suverenosti Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike potpisao je Boris Jeljcin, koji je tada bio na čelu Prezidija Vrhovnog sovjeta RSFSR (kasnije je izabran i za prvog predsjednika Ruske Federacije). U današnje se vrijeme 12. lipnja u Rusiji slavi kao Dan Rusije i državni je praznik. Ruska Federacija, koja je to ime usvojila 1991. godine, danas je površinom najveća država na svijetu, s čak 17.075.200 četvornih kilometara. Razmjerno je rijetko naseljena, tako da po ukupnom broju stanovnika zaostaje za Bangladešom i Pakistanom. Za usporedbu, kad bi Republika Hrvatska imala gustoću stanovništva Ruske Federacije naseljavalo bi je samo oko 475.000 osoba.

Po BDP-u Ruska federacija danas, primjerice, zaostaje za Južnom Korejom. Ipak, Rusija posjeduje velik gospodarski potencijal, strateške prednosti i golema prirodna bogatstva, tako da će u budućnosti i dalje imati veliku ulogu u međunarodnim odnosima.

NAJNOVIJE