KCUS lažirao povećanje prihoda za milijun KM, Sebija zarađuje 8.500 KM mjesečno


Protiv Kliničkog centra vode se sudski sporovi ukupne vrijednosti od oko 3,6 milijuna KM. U prošloj godini za 131 osobu na KCUS-u prestao radni odnos, 80 ih umirovljeno, 19 je radnika dalo otkaz, a njih 12 je dobilo otkaz. U 2022. godini na KCUS-u je zaposleno 116 osoba

Federalni revizori dali su „mišljenje s rezervom“ Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu (KCUS) nakon što su proveli financijsku reviziju u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji. Revizori su KCUS-u spočitali netransparentno trošenje novca za javne nabavke, te su između ostalog naveli kako Klinička ljekarna za otvorene postupke koje je provodila nije sačinjavala zapisnike o ocjeni ponuda, piše Raport.

U postupcima koje je provodila Klinička ljekarna konstatirane su česte žalbe koje su vezane za ocjenu ponuda, koje su uvažene. Revizijom je konstatirano da za otvorene postupke koje je provela Klinička apoteka nisu sačinjavani zapisnici o ocjeni ponuda, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Tuđu robu prikazali svojom

“Natječajna dokumentacija za nabavu digitalnog RTG aparata, u dijelu tehničke specifikacije, sačinjena je na način da je upućivala na aparat jednog dobavljača, što znači da nije osiguran jednak i nediskriminirajući pristup za sve ponuđače. Shodno prezentiranoj dokumentaciji, izvršeno je dijeljenje postupaka javne nabavke lijekova, reagenasa, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme najmanje u iznosu od 467.404 KM, što nije u skladu sa članom 15. Zakona o javnim nabavkama”, naveli su revizori.

Revizori su utvrdili i da je KCUS precijenio svoj financijski rezultat za oko 1,1 milijun KM na način da su lijekove i potrošni materijal koje na KCUS-u kao svoje vlasništvo do trenutka potrošnje skladišti Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Klinički centar evidentirao kao svoju robu i prikazao ga kao vlastiti prihod!

  “Ovi lijekovi i potrošni materijal ne ispunjavaju zahtjeve da bi se priznali kao vlastite zalihe. Naime, radi se o poslovnim događajima vezanim za tuđu robu. Shodno tome, promet ovih lijekova i potrošnog materijala nije se trebao evidentirati i iskazivati u okviru bilansne evidencije, nego ga je trebalo evidentirati u okviru vanbilansne evidencije. Ovakav način evidentiranja tuđe robe za posljedicu ima nerealno iskazane (uvećane) prihode i rashode, bez utjecaja na financijski rezultat, za iznos lijekova i potrošnog materijala koji je zaprimljen i utrošen u 2022. godini. S obzirom na to da je većina ovih lijekova i potrošnog materijala utrošena, istovremeno je evidentirano razduženje ovih zaliha po kojem osnovu su priznati rashodi u ukupnom iznosu od 51.545.652 KM, što za posljedicu ima precijenjen financijski rezultat za 1.133.084 KM”, konstatirali su revizori.

   Gdje su respiratori ACM812 A koje je koristio KCUS


   Zanimljivo je da su revizori ustanovili i da se 30 respiratora ACM812 A, koje je KCUS jedini tokom pandemije koronavirusa stavio u upotrebu nalaze evidentirani u vanbilansnoj evidenciji.

   Revizori su naveli da je u KCUS-u ukupna vrijednost ovih respiratora navedena u iznosu 2,7 milijuna maraka, odnosno da im je cijena 90.000 KM po komadu. Ovaj iznos se razlikuje od iznosa pojedinačne cijene za ove uređaje koji su ranije spominjani i to u iznosu od 105.000 KM.

   “Prema prezentiranoj dokumentaciji i pojašnjenju Komisije za prijem donacija, respiratori nisu dani kao donacija Kliničkom centru već izdati na revers do donošenja Odluke Vlade FBiH o trajnom korištenju, tako da su evidentirani u vanbilansnu evidenciju”, naveli su revizori.

   Poznato je da je odluku o raspodjeli respiratora donio Federalni stožer civilne zaštite, a da su se Vlada FBiH i bivši premijer Fadil Novalić koji je i osuđen zbog netransparentne nabavke ovih medicinskih uređaja, „prali“ od povezanosti s nabavkom ovih respiratora, te da je stalno isticano da je dobavljač Federalna uprava civilne zaštite. Stoga je nejasno zbog čega KCUS očekuje da im Vlada FBiH da odluku o trajnom korištenju!?

   Također, poznato je da se o korištenju respiratora ACM812 A na KCUS-u tokom pandemije Covid 19 vodi istraga u Tužiteljstvu Sarajevske županije, ali revizori se nisu bavili s tim pitanjem.

   Otkaz dobilo 12 zaposlenika, a njih 19 napustilo KCUS

   Zaključeno je i da KCUS u kojem je trenutno zaposleno 3.173 uposlenika radi sa značajno manjim brojem izvršitelja u odnosu na usvojeni Pravilnik o radu.

   Ustanovljeno je da je u prošloj godini za 131 osobu prestao radni odnos, od ovog broja je 80 osoba koje su sa radom prestale odlaskom u mirovinu, 19 radnika dalo je otkaz, a njih 12 je dobilo otkaz. U 2022. godini u Kliničkom centru radni odnos je zasnovalo 116 osoba, najvećim dijelom po natječaju iz prethodne godine.

   “Na dan 31.12.2022. godine popunjenost je iznosila 73 posto. Skrećemo pozornost da navedeno može utjecati na vršenje djelatnosti Kliničkog centra”, upozorili su revizori.

   Najveće prihode i to u iznosu od 258.025.211 KM KCUS je ostvario od pruženih usluga. Od FZZOIR-a ostvaren je prihod u iznosu od oko 156,1 milijuna KM, a od Fonda solidarnosti FBiH 76,3 milijuna KM.

     Protiv Kliničkog centra vode se sudski sporovi ukupne vrijednosti od oko 3,6 milijuna KM za koje nisu donesene konačne presude.

     Po osnovu radnih sporova protiv KCUS-a se vodi čak 127 postupaka u vrijednosti od oko 1,4 milijuna maraka. S druge strane, KCUS je protiv trećih lica pokrenuo postupke ukupne vrijednosti 3,1 milijuna maraka.

     Revizori su ukazali i na to da ne mogu potvrditi vrijednost stalnih sredstava KCUS-a iskazanih u iznosu od 302.879.825 KM.

     “Jer je na datum bilansa vršena procjena nadoknadive vrijednosti za građevinske objekte, čiji efekti nisu knjigovodstveno evidentirani. Efekte na financijska izvješća nismo u mogućnosti procijeniti”, naveli su federalni revizori.

     NAJNOVIJE