KCUS Otišla je Sebija, sada će pacijenti moći primati i posjetu, osobito umirući

Mnoge su promjene u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu, kako je tamo imenovan Alen Pilav. Najnoviji detalj je da pacijente može posjetiti obitelj, prijatelji, radne kolege.

I prije imenovanja za v.d. generalnog direktora bio sam upoznat s prigovorima građana na zabranu posjeta hospitaliziranim pacijentima na KCUS-u. Upravo zbog toga sam odmah nakon imenovanju pokrenuo proceduru za odobrenje posjeta. Ne želim ulaziti u propitivanje opravdanosti dosadašnje zabrane posjeta, ali smatram da nije ispravno da KCUS bude jedina bolnica koja ne odobrava posjete. To je čak bila i dužnost KCUS-a u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, koji propisuje da pacijenti tokom boravka u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi imaju pravo primanja posjeta suglasno kućnom redu zdravstvene ustanove”, naveo je Pilav.

Nakon što su ispoštovali sve procedure i uvidjeli da ne postoje zapreke, odlučili su da vratimo mogućnost posjeta.

“Stoga mi je veliko zadovoljstvo da informiram građane da već od ponedjeljka mogu posjetiti članove obitelji i prijatelje koji leže na KCUS-u. Na web stranici KCUS-a ćete pronaći sve detalje vezane za termine posjeta, maksimalan broj posjetitelja, vrijeme zadržavanja i druge procedure kojih se posjetitelji moraju pridržavati.

Posjete će se za sada odvijati u terminu od 15.00 do 16.00 h, ali već radimo na tome da se reguliranje posjeta modernizira po uzoru na sustave koji se uspješno primjenjuju u drugim kliničkim centrima svijetu, a koji olakšavaju odvijanje posjeta kako za pacijente, tako i za uposlenike i posjetitelje”, istaknuo je Pilav. 

“U skladu sa suvremenim trendovima u medicini, dozvolom posjeta hospitaliziranim pacijentima želimo omogućiti bolji oporavak, ali i, koliko je moguće ugodniji boravak u bolnici. Direktni kontakt s obitelji i prijateljima pozitivno se odražava i na sam proces ozdravljenja, jer to oboljelima daje dodatnu snagu i motiv za brže izlječenje. Posjete su dobre ne samo za pacijente već i za njihovu obitelj koja se brine za njihovo zdravlje i život.

Zabrana posjeta je posebno pogađala teško oboljele pacijente i njihovu rodbinu. Mnogi od njih su na KCUS-u provodili svoje posljednje dane i sate, bez mogućnosti da se vide s najbližima i da se s njima oproste. Obzirom na osjetljivost ove kategorije, posjete pacijentima u terminalnoj fazi neće biti vremenski ograničene, ali se dozvoljavaju se isključivo članovima uže obitelji”, kazao je direktor.

Opravdanje za zabranu posjeta ne može biti to da nemamo dovoljan broj medicinskog osoblja i osoba koje održavaju higijenu. Štednja ne smije biti važnija od dobrobiti pacijenata. Na ovaj način dodatno otvaramo KCUS, jer naš zadatak je da budemo na usluzi građanima, a ne da se od njih krijemo i zatvaramo, ističe se u priopćenju doc. dr. Alena Pilava, v.d. generalnog direktora KCUS-a.

NAJNOVIJE