LEGLA CRKAVICA 19.4 milijuna HNŽ-u, 8.3 ZHŽ-u

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, u skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava županijama u iznosu od 200.000.000 maraka, uputila naloge prema bankama za uplatu sredstava županije iz proračuna Federacije BiH za 2022. godinu.

Riječ je o financijskoj pomoći Vlade Federacije BiH proračunima županija za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Naime, Odluka Federalne vlade o raspodjeli sredstava tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – županije donesena je 26. svibnja, a ugovori o dodjeli sredstava s županijama potpisani su 10. lipnja 2022. godine.

Kriteriji za raspodjelu 200 milijuna KM županijama su broj stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavsku i Bosansko-podrinjsku županiju.

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH, od ukupnog iznosa, raspoređeno je Unsko-sanskoj županiji 23.903.093 KM, Posavskoj 7.601.971 KM, Tuzlanskoj 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskoj 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskoj 4.152.192 KM, Srednjobosanskoj 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskoj 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkoj 8.301.059 KM, te Sarajevskoj 36.178.423 KM i Livnjskoj županiji iznos od 7.358.882 KM.

Iz Federalnog ministarstva financija potvrđeno je da su danas upućeni nalozi za uplatu sredstava svim županijama, izuzevši Sarajevsku županiju koja se još uvijek nije odazvala na potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava iz proračuna Federacije BiH toj županiji, priopćila je federalna Vlada

NAJNOVIJE