Majke u ovom mjestu jedine su u Županiji koje nemaju ništa od grada

Skoro sve općine i gradovi HNŽ-a imaju, neovisno o županiji i Federaciji naknade predviđene za novorođenu djecu. Bez davanja je ostala jedino Čapljina, koja nije u proračunu osigurala novce za tu namjenu.

Oporbeni vijećnici u Gradu Čapljina nam kažu da su amandmanskim putem tražili da se u proračunu osiguraju sredstva za čapljinske majke, no nije pilo vode, objavio je Centar za građansku suradnju.

Vidić: Nažalost nismo u mogućnosti

Vijećnik Čapljine u srcu (ČNS-HRS) Pero Previšić više puta je amandmanskim putem tražio da se u proračunu osiguraju sredstva u korist majki i novorođene djece s prebivalištem u Čapljini. Predlagao je da se u proračun uvrsti 300 tisuća maraka za majke i djecu, te visinu potpore od 500 maraka za prvo, 1.000 maraka za drugo i 3.000 za treće i svako sljedeće dijete.

„Broj stanovnika u našem gradu je sve manji. Ovo je jedan od prijedloga za demografsku obnovu našeg grada“, naveo je Previšić.

Iz Grada su dali potpuno neadekvatan odgovor na vijećničko traženje, ukratko – daje županija, zašto bi davali mi, iako su ostali jedini koji ne stimuliraju rađanje na lokalnoj razini.

„Za ovaj prvi amandman nemam što reći, nego jedino znam da županija financira dio ovih za novorođenu djecu i ima propis tako da sva novorođena djeca na području općine Čapljina dobiju taj isti iznos“, kazala je Anka Škipina iz Službe za proračun, riznicu i računovodstvo Čapljine.

Previšić joj je replicirao da govoreći o naknadama zapravo ništa nije rekla. „Mi već pet godina pričamo o strategiji Grada Čapljine. Mi tražimo da mi kao Grad iznađemo ova sredstva da bi pomogli roditeljima novorođene djece, i ovo je naša odluka, ne županije. To što dobivaju iz županije je po drugoj osnovi i drugom zakonu“, zaključio je Previšić.

Govoreći na temu novčane jednokratne pomoći gradonačelnik Smiljan Vidić kazao je da je amandman dobar. „Nažalost mi nismo sada u situaciji da možemo ovoliko novaca izdvojiti za tu namjenu koja je zbilja dobra, ali ću se osobno potruditi da do rebalansa proračuna namaknemo sredstva za ovu namjenu“, kazao je Vidić.

Ostali svi imaju

Podsjetimo, Gradsko vijeće Stolac na sjednici održanoj u travnju 2022. utvrdilo je novčanu naknadu za porodilje u iznosu od 1000 maraka za svako novorođeno dijete.

I Grad Mostar u proračunu planira sredstva za jednokratnu pomoć rodiljama s područja Mostara. Mostarke za prvo dijete dobivaju 300, drugo dijete 500, treće 700, četvrto dijete 1.400, peto dijete u obitelji 2.800, šesto dijete 5.000, a za sedmo i svako naredno dijete po 10.000 maraka.

Grude za svako novorođeno dijete izdvajaju 500 maraka, a Ravno za svako prvo i drugo rođeno 1,000 maraka, za svako treće rođeno dijete 2.000 maraka, za svako četvrto rođeno dijete 3.000 maraka, za svako peto rođeno dijete 5.000 maraka, za svako šesto rođeno dijete u obitelji u visini od 8.000 maraka. Neum do troje djece izdvaja 600 maraka, a za četvrto i svako sljedeće naknada iznosi 1000 konvertibilnih maraka.

U Prozor-Rami pomoć iznosi 1000, 1500 i 2000 KM, za prvo, drugo i treće dijete, Široki Brijeg za novorođeno dijete rodiljama daje novčanu potporu iznosu 500 KM, baš kao i Ljubuški.

I u Jablanici se isplaćuje 500 maraka za prvo dijete, za drugo 1000 maraka, za treće 1500 maraka, za četvrto 2000 maraka, a za peto i više djece 2500 maraka.

NAJNOVIJE