MARIJA TEREZIJA ograničila progon vještica u Hrvatskoj(1756.)

Hrvatski su sudovi i dalje mogli voditi procese protiv vještica, no prije izvršenja presude morali su tražiti osobnu dozvolu carice i kraljice Marije Terezije.

Dana 26. ožujka 1756. godine usvojena je u Hrvatskom saboru zakonska odredba po kojoj sve presude u slučajevima progona vještica i čarobnjaka moraju se poslati carici i kraljici Mariji Tereziji na osobnu potvrdu. Dakle, hrvatski su sudovi i dalje mogli voditi procese protiv vještica, no prije izvršenja presude morali su tražiti dozvolu vladarice.

Marija Terezija na taj je način željela spriječiti zloupotrebe vještičjih progona u Hrvatskoj. Nijedna žena više nije mogla biti spaljena bez njenog pristanka. Marija Terezija i sama je vjerovala u vještice, no bila je svjesna da sudovi mogu činiti greške i osuđivati nevine žene na smrt. Zanimljivo je da su procese protiv vještica vodili i civilni sudovi i inkvizicija u okviru Crkve.

NAJNOVIJE