Međunarodni je dan milosrđa

Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela je rezoluciju kojom je 5. rujan proglašen kao Međunarodni dan milosrđa.

Rezolucija je donijeta u znak priznanja za ulogu milosrđa u ublažavanju humanitarnih kriza i ljudske patnje unutar i među narodima, kao i priznanje naporima dobrotvornih organizacija i pojedinaca.

NAJNOVIJE