MLADIĆU DALI KRV JANJETA 356 godina od prve transfuzije

Francuski liječnik Jean-Baptiste Denys izveo je transfuziju krvi s janjeta na 15-godišnjeg mladića.

Prva detaljno dokumentirana transfuzija krvi izvedena je 15. lipnja 1667. godine. Izveo ju je francuski liječnik Jean-Baptiste Denys, svojedobno liječnik znamenitog kralja Luja XIV. Transfuzija koju je Denys izveo nije bila s čovjeka na čovjeka, nego sa životinje na čovjeka. Takve se transfuzije zovu ksenotransfuzije, a prethodile su transfuzijama s čovjeka na čovjeka.

Denys je izveo transfuziju krvi s janjeta na 15-godišnjeg mladića. Postupak je bio uspješan, a mladić se oporavio od bolesti od koje je bolovao. Radilo se vjerojatno o tome da zbog male količine prenesene krvi nije došlo do veće alergijske reakcije. Međutim, u narednim pokušajima bilo je i smrtnih slučajeva, tako da je 1670. godine zabranjena transfuzija krvi sa životinja na ljude. Zanimljivo je da su krvne grupe otkrivene tek početkom 20. stoljeća, oko 230 godina nakon Denysa.

NAJNOVIJE