NEOVISNA BIH i danas je neostvareni san njezinih naroda

Građani Bosne i Hercegovine danas slave Dan neovisnosti i 30 godina od referenduma na kojem su se gotovo dvotrećinskom većinom opredijelili za neovisnu, samostalnu, demokratsku i suverenu državu.

Referendum kao demokratski izraz volje građana održan je 29. veljače i 1. ožujka 1992. godine, a na preporuku Arbitražne komisije međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u završnoj fazi disolucije bivše SFRJ.

Prethodno je Skupština tadašnje SR BiH na zajedničkoj sjednici Vijeća, održanoj 24. i 25. siječnja 1992., donijela Odluku o raspisivanju referenduma za utvrđivanje statusa BiH.

Građani, koji su pristupili referendumu, glasali su odgovarajući na jedno pitanje: “Jeste li za suverenu i neovisnu BiH, državu ravnopravnih građana, naroda BiH – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?”, a rezultati glasovanja pokazali su da jesu.

Referendum za neovisnost, čiji su rezultati prihvaćeni 6. ožujka 1992. godine, se smatra jednim od najznačajnijih događaja u modernoj povijesti BiH, a radi se o koraku koji je omogućio međunarodno priznanje države Bosne i Hercegovine, te njen ulazak u međunarodni poredak kao subjekta međunarodnog prava.

Mjesec nakon toga, 6. travnja 1992. godine, Bosnu i Hercegovinu su priznale zemlje-članice Europske unije, dan kasnije i Sjedinjene Američke Države, a država Bosna i Hercegovina je 22. svibnja 1992. godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih naroda.

Te 1992. godine, ujedno i prve ratne godine, 76 država svijeta priznalo je Bosnu i Hercegovinu kao neovisnu državu, a prvo je to učinila Bugarska i prije referenduma 31. siječnja 1992. godine.

NAJNOVIJE