Nezaposleni profesori, ekonomisti, pravnici, liječnici mogli bi naseliti jednu općinu u HNŽ-u

Koncem ožujka 2022. godine u evidenciji Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije bilo je evidentirano 28.958 nezaposlenih osoba, čita se iz biltena za ožujak Službe za zapošljavanje HNŽ.

Gledano prema općinama najveći broj registriranih nezaposlenih osoba nalazi se u općinama
Mostar 13.886 ili 48,0 posto, što je i logično jer ima najveći broj stanovnika, slijedi Konjic s tri i pol tisuće nezaposlenik, Čitluk s Čitluk 2.850 nezaposlenih, Čapljina s 2.849 nezaposlenih, Jablanica s 1.924 nezaposlenih, Prozor-Rama s 1.771 nezaposlenih, te Stolac s 1.737 nezaposlenih. U Neumu je nezaposlenih 356, a u Ravnom 38.

U evidenciji nezaposlenih, osobe do 30 godina starosti čine 24,5 posto, a svaka treća osoba u evidenciji je stara preko 50 godina. Ono što ponajviše zabrinjava je preko tri tisuće visokobrazovanih osoba koji čekaju sudbinu na Službi za zapošljavanje HNŽ. Nezaposleni ekonomisti, pravnici, profesori, liječnici, novinari mogli bi napučiti omanju općinu u HNŽ-u.

Nezaposleni(prva kolona ukupno muškarci i žene, zadnja žene)

NAJNOVIJE