NOVALIĆ PEGLAO IMIDŽ NA FENI, ALI BADAVA Objasnio je izjavu o kruhu, a nedjelovanje na inflaciju adresirao državi

Nakon što ga je u više navrata cjelokupna javnost ismijavala zbog suludih izjava(posljednja je ona o kruhu) federalni premijer Fadil Novalić malo je peglao imidž na Feni.

Konkretne korake po pitanju inflacije nema, a adresirao je problem na državnu vlast.

“Naravno da građani traže i moraju dobiti adekvatan odgovor vlasti na ove teške izazove, ali vlade entiteta su limitirane i nemaju nadležnosti za, primjerice, donošenje odluka kakve je donijela Republika Hrvatska. Za građane mnogo toga zavisi od odluka sa razine države, gdje se odlučuje o eventualnim promjenama PDV-a i ukidanjima akciza.

Sve što donese Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine mi ćemo primijeniti. Mislim da bi bilo svrsishodno da se na državnoj razini donesu odluke o privremenom smanjenju PDV-a na neke od osnovnih životnih namirnica i lijekova. Isto tako podržavam svako rasterećenje i ublažavanje udara na proračune naših građana kada su u pitanju cijene goriva, ali o tome se odlučuje na razini BiH”, kazao je Novalić.

Objasnio je i neobjašnjivo, izjavu o smanjenju cijena kruha, što se ne događa jer bi kruh bio jeftiniji i bogatima.

“Već na to da se moje izjave pogrešno i van kontekstualno interpretiraju, ali sve je to u roku službe. Moje stajalište je da ne možemo subvencije davati svima.

Kada sam o tom govorio, rekao sam da se javni novac ne može trošiti da bi se smanjila cijena proizvoda koji potom mogu da kupe po nižoj cijeni i bogati i siromašni. Jer, šta ste postigli ukoliko koristite porezne prihode da i onima dobrog imovnog stanja olakšate kupovinu kruha i goriva? To onda nije pravedeno društvo. Ja sam, s druge strane, više za to da se iskoriste porezni prihodi da bi direktnim transferima dali novac onima kojima je on najviše potreban. Dakle, kroz modele intervencije prema najugroženijim. To je ekonomski efikasniji i pravedniji način”, istaknuo je Novalić.

Istaknuo je kao najbolje: “Naše vođenje javnih financija je domaćinsko. Posebno veliki rezultat smo postigli na dosadašnja četiri polja reforme: radnom, boračkom, mirovinskom i socijalnom. Ponosan sam na programe i projekte koji su od životne važnosti za naše umirovljenike, borce/branitelje, obitelji s djecom, roditelje njegovatelje, pronatalitetnu politiku…”, kazao je, uz ostalo Novalić u razgovoru za Fenu.

NAJNOVIJE