O ČEMU ĆE RAZGOVARATI Vijeće ministara BiH za danas zakazalo sjednicu

Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine najavljena je za danas, a dnevnim redom planirano je razmatranje 41 točke.

Tako je, među ostalim, planirano razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagača Ministarstva pravde BiH, kao i Nacrta sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju u oblasti zamjene vozačkih dozvola čiji predlagač je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH predlagač je Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nadzornog tijela nad primjenom Pravilnika o načinu kontrole cijena, oblikovanja cijena lijekova i izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini, najavljeno je iz Vijeća ministara BiH.

Dnevnim redom sjednice Vijeća ministara BiH predviđen je i Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjetodavnog tijela za praćenje sudjelovanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu, predlagača Ministarstva civilnih poslova BiH, kao i Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za registraciju oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnosg podrijetla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini predlagača Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH trebalo bi, među ostalim, da razmatra i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uspostavljanju Komisije za suradnju sa NATO-om Bosne i Hercegovine, predlagača Komisije za suradnju sa NATO-om BiH, te Informaciju o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova BiH.

NAJNOVIJE