ODLIV INSPEKTORA Hoće li BiH na još jednu crnu listu, ovaj put po pitanju zračne plovidbe?


Ministarstvo prometa je upozorilo da Direkcija za civilno zrakoplovstvo nije u mogućnosti izvršavati svoje nadležnosti zbog odliva kadrova

Bosni i Hercegovini prijeti izricanje sigurnosne mjere koja se odnosi na zabrinutost za sigurnost “Safety concern”, a što u konačnici može dovesti do stavlјanja Bosne i Hercegovine na crnu listu zemalјa koje ugrožavaju opću sigurnost zračne plovidbe.

Ta konstatacija, kako saznaje Fokus.ba, sročena je u aktu Ministarstva komunikacija i prometa BiH koji je upućen Vijeću ministara BiH, piše Fokus.ba.

Formiranje tima

Riječ je o odluci o formiranju tima koji će pripremiti studiju izvodljivosti za promjenu statusa Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH u nezavisno regulatorno tijelo.

Naime, zbog odliva kadrova, te kroničnog problema nedostatka kvalificiranoga stručnog osoblјa, već duži niz godina Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH nije u mogućnosti izvršavati svoje nadležnosti na način kako je to predviđeno propisima koje je BiH preuzela u svoje zakonodavstvo, ali i koje je dužna kontinuirano preuzimati.

Naime, BiH je pristupila Međunarodnoj konvenciji o civilnom zrakoplovstvu 1993. godine, kao i njenim dodacima (aneksima uz Konvenciju), te Multilateralnom sporazumu o uspostavlјanju zajedničke europske zrakoplovne oblasti (tzv. ECAA sporazum).

Također, i u Izvješću Europske komisije za 2021. godinu, u dijelu koji se odnosi na zračni saobraćaj, konstatirano je:

„…Bosna i Hercegovina mora hitno riješiti problem kroničnog nedostatka adekvatno obučenog i kvalificiranoga osoblјa u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) kako bi se izbjegao rizik sigurnosnog nadzora.”

Zbog svega navedenog BiH prijeti izricanje sigurnosne mjere u ovoj oblasti. Ovakva sigurnosna mjera bi, mišljenja su iz Ministarstva prometa i komunikacija, za sobom bi povukla nebrojene poslјedice, među kojim su: nepriznavanje BHDCA certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, koji je izdat BHANSA-i, nepriznavanje svih drugih certifikata izdatih od BHDCA zračnim operatorima, aerodromima, itd, a što bi za poslјedicu imalo preuzimanje funkcija od BHDCA u korist EASA-e ili neke od njenih članica, te ogromne troškove za Bosnu i Hercegovinu, radi plaćanja za obavlјanje tih funkcija.

Ističu da je su u više navrata o ovom problemu obaviještene su nadležne institucije ali nije iznađen način za realizaciju preporuka međunarodnih zrakoplovnih organizacija, prije svega zbog činjenicnje da je BHDCA organizovana kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva.

Otišlo 10 inspektora

Nadalje, u posljednjih nekoliko godina BHDCA je napustilo čak 10-tak inspektora, najvećim dijelom zbog činjenice da su primanja u BHDCA daleko manja od primanja u zrakoplovnim subjektima koje BHDCA nadzire, a pogotovo u odnosu na primanja u zrakoplovnim vlastima drugih država.

S obzirom da se radi o rijetkom, specijaliziranom visokokvalifikovanom stručnom kadru, te da su zrakoplovne vlasti u Europi i okruženju većinom nezavisna regulatorna tijela evidentno je da BHDCA, sa postojećim razinom plaća i uvjeta rada, nije u mogućnosti privući takav kadar.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno Ministarstvo je izradilo Nacrt odluke o formiranju Tima za pripremu Projekta Studije izvodljivosti. Tim ima zadatak da izvrši analizu postojećeg stanja organizacije i financiranja BHDCA, istraživanje tržišta konzultantskih usluga, utvrđivanje procijenjene vrijednosti i postupka nabavke, te definiranje konkretnih zahtjeva i sadržaja Studije izvodljivosti.

NAJNOVIJE