POZNATI SU DETALJI Usvojen program novčanih podrški poljoprivredi i ruralnom razvoju FBiH

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, utvrđenih Proračunom FBiH za 2024. godinu, u iznosu od 175.000.000 KM, što je više za 8,5 milijuna KM od prošlogodišnjeg proračuna.

Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu povećana su sredstva za poticaje u biljnoj i životinjskoj proizvodnji, kao i za mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta podrški.

Za novčane podrške u biljnoj proizvodnji osigurano je 27.540.000 KM. Zadržane su sve mjere iz prošlogodišnjeg programa, s tim što su na osnovni iznos od 500 KM po hektaru uvedeni dodaci za osnovno plaćanje kao strateški važne proizvodnje, dodatak za dizel gorivo (100 KM), te dodatak za organsku proizvodnju (200 KM), u zavisnosti od toga da li se radi o biljnoj ili animalnoj proizvodnji. U okviru mjere uvedena je i podrška u iznosu od milijun KM za proizvodnju merkantilnog krumpira, te je izdvojen kukuruz u zrnu iz mjere stočna žita, kao strateška kultura za životinjsku proizvodnju.

Za životinjsku proizvodnju je predviđen iznos od 97.600.000 KM. Određeno je povećanje iznosa novčanih podrški za neke proizvodnje kao što su rasplodne junice, tovne svinje, slatkovodnu i morsku ribu, te izvorne zaštićene pasmine životinja, kao i korekcija maksimuma za određene proizvodnje.

Podrška proizvođačima mlijeka kao fizičkim licima povećana je sa 0,38 KM po litru na 0,40 KM po litru proizvedenog mlijeka.

Pčelarima je ove godine omogućeno da, pored podrške po košnici ostvare dodatnu novčanu podršku od 10 KM po košnici uz uvjet da prodaju minimalno 3 kilograma meda po košnici.

Preostala sredstva su usmjerena u strukturne mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta podrški. Raspoloživi iznos od 49.360.000 KM namijenjen je za strukturne mjere, odnosno mjere ruralnog razvoja.

Novčane podrške za ruralni razvoj usmjerene su i u mjere za povećanje konkurentnosti i zaštitu ruralnog okoliša. U okviru mjera za povećanje konkurentnosti koje su ključne za opstanak i razvoj poljoprivrednih gazdinstava i prehrambene industrije, predviđeno je 45.500.000 KM. Riječ je o sredstvima namijenjenim za podršku investicijama u poljoprivredne mašine i priključne uređaje, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, te nabavku rasplodne stoke, kao i izgradnju, proširenje i opremanje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade. Također, tu spadaju i legalizacija građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, podizanje višegodišnjih zasada, te podrške investicijama u poljoprivredna gospodarstva na izrazito siromašnim područjima sa nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom.

Ovi projekti financiraju se i putem kreditne linije Razvojne banke FBiH za koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva osiguralo iznos od 5.000.000 KM.

Kako je obrazloženo iz Federalnog ministarstva, za navedene mjere dodatnu podršku do 10 posto iznosa prihvatljivih troškova investicije mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva i obrti u vlasništvu poljoprivrednika sa troje i više djece (podrška natalitetnoj politici), mladi poljoprivrednici i žene nositelji poljoprivrednog gazdinstva, odnosno poljoprivredna gazdinstva locirana iznad 600 metara nadmorske visine.

Istaknuto je da je podrška ulaganjima u prehrambenu industriju po prvi put uvjetovana udjelom domaćih sirovina u proizvodnji što će povećati potražnju i olakšati plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda na našem tržištu.

Također, u okviru modela ostalih vrsta podrški, izdvojen je iznos od 3.860.000 KM, koji je planiran za podršku sufinanciranju osiguranja od šteta u poljoprivredi, kao i organiziranja stručnih skupova i sajmova, te izlaganja na sajmovima.

Pored toga, podrške su namijenjene za sufinanciranje organiziranja poljoprivrednika, troškove standardizacije proizvoda, te podršku različitim projektima od značaja za Federaciju BiH. Navedeni iznos podrazumijeva i sufinanciranje distribucije poljoprivrednih proizvoda javnim kuhinjama, sufinanciranje nabavke repelenta za zaštitu poljoprivrednih usjeva od divljači, sufinanciranje upotrebe stajskog gnojiva na oraničnim površinama, te pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika u FBiH.

Precizirano je da su korisnici Programa novčanih podrški klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata. Svrha ovog programa je da se zadrže prioritetne mjere novčanih podrški iz Zakona o novčanim podrškama u okvirima raspoloživog budžeta, kako bi osigurali njihovu kontinuiranu isplatu u tijeku 2024. godine.

Naglašeno je da bi predviđeni nivo sredstava u uvjetima rasta inflacije, poremećaja na tržištu cijena i dostupnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, trebao omogućiti povećanje ili očuvanje dostignutog nivoa poljoprivredne proizvodnje u FBiH, zatim doprinijeti povećanju zasijanih zemljišnih površina i proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa većom dodanom vrijednosti u FBiH, kao i povećanju tehnološkog nivoa farmi i osuvremenjavanju poljoprivrednih gazdinstava, te uvjeta života u ruralnim područjima Federacije BiH, priopćio je Ured Vlade FBiH.

NAJNOVIJE