RADNIKA IMAJU NA PRETEK Elektroprivredi HZ HB nestaje struje

Elektroprivreda HZHB, sudeći prema posljednjem zadnjem koji su uputili vladi Federacije BiH nalazi se u ozbiljnim problemima kada je u pitanju isporuka električne energije krajnjim korisnicima, javlja Klix.

Kako kažu u dopisu, JP “Elektroprivreda HZ Herceg Bosne” d.d. Mostar je ušla u razdoblje kada je uredno snabdijevanje njih potrošača polako postalo upitno, kako potrošača iz kategorije univerzalne usluge tako i potrošača iz kategorije tržišne ponude.

“Potrebno je da Vlada FBiH hitno razmotri novonastalu situaciju po pitanju snabdijevanja električnom energijom unutar Federacije BiH, s obzirom na ekstremno sušnu hidrologiju i ekstremno visoke temperature koje se najavljuju, da donese odluku kojom će se garantovati redovno snabdijevanje električnom energijom svih kupaca u FBiH i cjelokupne industrije u FBIH”, navode u dopisu.

Kao jedan od prijedloga predlažu da se do kraja rujna ove godine zabrani prodaja odnosno izvoz električne energije van BiH u oba elektroprivredna poduzeća u FBiH direktno ili indirektno preko drugih trgovaca registriranih u BiH, do ispunjenja potpunog snabdijevanje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

“Slijedom navedenog, želim da donesete odluku da Elektroprivreda BIH Sarajevo ponudi sve svoje pozive za električnu energiju u mjesecu kolovozu i rujnu Elektroprivredi HZHB po tržišnoj ili drugoj cijeni koju odredi Vlada FBiH kao većinski vlasnik obje elektrane sa odgodom plaćanja od najmanje 90 dana, a sve u cilju osiguranja redovnog snabdijevanja svih kupaca na području Federacije BiH”, navode iz Elektroprivrede HZHB.

NAJNOVIJE