REVIZIJA CRKVENIH PRISTOJBI U BiH Misa, vjenčanje, sprovod i rastava dobivaju nove cijene

U skladu s odlukom članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, donesenom na 88. redovitom zasjedanju održanom 6. i 7. studenog 2023. u Sarajevu, stupanje na snagu novih odredbi o pristojbama počelo je 1. siječnja 2024.

Odluka je rezultat prethodne odluke biskupa BK-a BiH na sastanku u Banja Luci 13. i 14. srpnja, kojom je određeno povećanje priloga za misno slavlje s 20 KM na 30 KM od 1. rujna 2023.

Prema informacijama dostupnim na mrežnoj stranici Vrhbosanske nadbiskupije, sve pristojbe su sukladno tome povećane.

Liturgijske pristojbe

 1. Misna nakana – 30 KM
 2. Gregorijanske mise (trideset misa) – 1 000 KM
 3. Vjenčanje – 150 KM (od toga Ordinarijatu 50 KM)
 4. Sprovod – 100 KM
 5. Opijelo – 3 KM
 6. Cedulja za krizmu – 60 KM (od toga djelitelju sakramenta potvrde 30 KM)

Župne uredske pristojbe

 1. Izvadci iz matičnih knjiga – 15 KM + 5 KM
 2. Obiteljski list – 15 KM + 5 KM biljega
 3. Otpusnica za vjenčanje – 15 KM + 5 KM biljega
 4. Dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan vlastite župe – 15 KM + 5 KM biljega
 5. Potvrdnica i posvjedočenje – 5 KM (nije potreban biljeg)
 6. Svaka molba upućena Ordinarijatu – 5 KM biljega

Vizitacijske pristojbe

 1. Vizitacija – dekanska – 100 KM + putni troškovi
  • kanonska – 200 KM + putni troškovi

Pristojbe Ordinarijata

 1. Oprosti, dopuštenja i sl. – 20 KM + 5 KM biljega
 2. Naknadni upis u matične knjige – 20 KM + 5 KM biljega
 3. Administrativno proglašenje mrtvim – 20 KM + 5 KM biljega
 4. Ukrjepljenje ženidbe – 20 KM + 5 KM biljega
 5. Dopuštenje mješovite ženidbe – 20 KM + 5 KM biljega
 6. Oprost od zapreke različitosti vjere – 20 KM + 5 KM biljega
 7. Celebret – 30 KM (nije potreban biljeg)
 8. Postupak razrješavanje ženidbe primjenom Pavlove povlastice – 20 KM + 5 KM biljega
 9. Postupak rastave uz trajanje ženidbene veze – 20 KM + 5 KM biljega

Sudske pristojbe

 1. Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe – 200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
 2. Postupak za razrješenje ženidbe apostolskom povlasticom u korist vjere – 200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
 3. Postupak oslobađanja od svećeničkih obveza – 700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
 4. Proglašenje ništavosti ređenja – 700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
 5. Prvostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka) – 700 KM
 6. Drugostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka) – 400 KM
 7. Sudski postupak na temelju dokumenata – 400 KM
 8. Kazneni postupak – 700 KM
 9. Kraći postupak – 400 KM
 10. Postupak za razrješenje drugih sporova – 200 KM
 11. Crkvenom odvjetniku – 200 KM
 12. Vještaku – prema njegovoj cijeni
 13. Članu Suda koji provede dan izvan ureda – 100 KM + putni trošak
 14. Prevođenje po kartici -10 KM

Napomene: 

U smislu odredbe Zakonika kanonskoga prava (ZKP) kan. 952. nitko ne smije tražiti veće pristojbe od ovdje određenih. Podsjećam svećenike na kan. 945-958 ZKP Redovnički poglavar ne može donijeti drukčije pristojbe (kan. 953, čl. 2).

„Usrdno se preporučuje svećenicima da i bez primanja ikakvih priloga slave misu na nakanu vjernika, osobito onih siromašnih“ (kan. 945, čl. 2).

Siromašni, posebno izbjeglice i prognanici, ne smiju biti lišeni sakramentalne pomoći (usp. kan. 848) ili sprovoda (kan. 1181) zbog toga što ne mogu platiti pristojbu.

BK BiH je izdala vlastite biljege za područje BiH, a župnici su iz dužni nabavljati u Ordinarijatu. Molim župnike i župne vikare da sve crkvene isprave iz župnog ureda biljeguju. Nije dopušteno napisati „taksa naplaćena u gotovu“, a siromašnoj stranci može se dati i upisati „gratis“.

Molbu za pristup u Katoličku Crkvu ili u puno zajedništvo (ne prijelaz!) s Katoličkom Crkvom odrasla stranka treba vlastoručno napisati i nasloviti na biskupa ili ordinarijat, prilažući uz molbu Izvod iz matice rođenih. Župnik tu molbu preporučuje, pod uvjetom da je sve obavljeno prema propisima. Upute za ostvarenje katekumenata u našim prilikama – Pristup odraslih u kršćanstvo, Hrvatski biskupi, Zagreb, 1993.

S ovim odredbama treba upoznati vjernike i držati odredbe o pristojbama na vidnome mjestu u župnom uredu.

NAJNOVIJE