SVJETSKI JE DAN prava potrošača, nikada više cijene, a lošiji proizvodi i usluge

Svjetski dan prava potrošača (eng. World Consumer Rights Day) prvi je put obilježen 15. ožujka 1983. godine i od tada se koristi kao važna prilika za pokretanje različitih kampanja.

Tako je na 25. godišnjicu 2008. pokrenuta kampanja Junk Food Generation (Generacija nezdrave hrane). Svjetski dan prava potrošača jest i proslava solidarnosti unutar međunarodnog pokreta potrošača koji promiče osnovna prava svih potrošača, zahtijeva poštovanje i zaštitu tih prava i prosvjeduje protiv zloupotreba tržišta.

Svjetski dan prava potrošača 2022. godine je tematski fokusiran na potrošače u svijetu digitalnih financija.

Kada je pak u pitanju Bosna i Hercegovina ombudsmani poručuju da stiže veliki broj prijava. Građani su posebno nezadovoljni po pitanju usluga telekomunikacija, gdje plate jedno, dobiju drugo, ili im se ukidaju programi, a ugovor ne mijenja. Također i u sektoru zdravstvenih usluga vlada nezadovoljstvo, a kritike stižu i po pitanju namirnica, rokova, cijena, gramaže.

NAJNOVIJE