TALIJAN UTJECAO NA DVOR Dan kada je ukinuto mučenje

Među zagovornicima ukidanja mučenja bio je i sin Marije Terezije – kasniji car Josip II.

Na današnji dan 1776. godine izdan je službeni dekret kojim je ukinuto mučenje u Austriji, Češkoj, Galiciji i Banatu. Bila je to jedna od mjera tzv. prosvijećenog apsolutizma iz doba carice Marije Terezije. Prosvijećeni vladari težili su uvođenju humanijeg odnosa prema optuženicima i kažnjenicima, a jedan od glavnih teoretičara tog pokreta bio je Talijan Cesare Beccaria, koji se protivio i smrtnoj kazni (jedan je od prvih protivnika smrtne kazne u ranom novom vijeku).
Za provođenje reformi osobito je bio zaslužan kancelar Marije Terezije – knez Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg. Na tog je kancelara osobito utjecalo mišljenje spomenutog teoretičara Beccarije, a među zagovornicima ukidanja mučenja našao se i sin Marije Terezije – kasniji car Josip II.

NAJNOVIJE